فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

چرخش دست به خارج آرنج بالا با کش

چرخش دست به خارج آرنج بالا با کش. نمای جانبی
چرخش دست به خارج آرنج بالا با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید