با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دویدن با چرخش ران به داخل

دویدن با چرخش ران به داخل. نمای جانبی
دویدن با چرخش ران به داخل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید