فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دویدن به پشت

دویدن به پشت. نمای جانبی
دویدن به پشت. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید