فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

حالت تعظیم با باز کردن دست بالای سر

حالت تعظیم با باز کردن دست بالای سر. نمای جانبی
حالت تعظیم با باز کردن دست بالای سر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید