فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرشکم خلبانی زانو خم

زیرشکم خلبانی زانو خم. نمای جانبی
زیرشکم خلبانی زانو خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید