فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم وی با کش خوابیده

شکم وی با کش خوابیده. نمای جانبی
شکم وی با کش خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید