با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ سیم کش از بالا دست صاف ایستاده

شکم کرانچ سیم کش از بالا دست صاف ایستاده. نمای جانبی
شکم کرانچ سیم کش از بالا دست صاف ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید