فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ سیم کش به پشت از بالا ایستاده

شکم کرانچ سیم کش به پشت از بالا ایستاده. نمای جانبی
شکم کرانچ سیم کش به پشت از بالا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید