با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ با هالتر میز شیب دار خوابیده

شکم کرانچ با هالتر میز شیب دار خوابیده. نمای جانبی
شکم کرانچ با هالتر میز شیب دار خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید