فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم روسی با مدیسن بال روی میز شیب دار

شکم روسی با مدیسن بال روی میز شیب دار. نمای جانبی
شکم روسی با مدیسن بال روی میز شیب دار. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید