فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرشکم کرانچ میز شیب دار پا صاف خوابیده

زیرشکم کرانچ میز شیب دار پا صاف خوابیده . نمای جانبی
زیرشکم کرانچ میز شیب دار پا صاف خوابیده . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید