فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

دراز و نشست با مدیسن بال دست بالا میز شیب دار خوابیده

دراز و نشست با مدیسن بال دست بالا میز شیب دار خوابیده. نمای جانبی
دراز و نشست با مدیسن بال دست بالا میز شیب دار خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید