فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ دست زیر زانو

شکم کرانچ دست زیر زانو. نمای جانبی
شکم کرانچ دست زیر زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید