با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ سیم کش رو به دستگاه نشسته

شکم کرانچ سیم کش رو به دستگاه نشسته . نمای جانبی
شکم کرانچ سیم کش رو به دستگاه نشسته . نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید