با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چهاردست و پا با بلند کردن یک پا

چهاردست و پا با بلند کردن یک پا. نمای جانبی
چهاردست و پا با بلند کردن یک پا. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید