فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر دستگاه 45 درجه

باز کردن کمر دستگاه 45 درجه. نمای جانبی
باز کردن کمر دستگاه 45 درجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید