با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با بلند کردن یک دست

پلانک با بلند کردن یک دست. نمای جانبی
پلانک با بلند کردن یک دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید