فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم وی با کش پای مخالف

شکم وی با کش پای مخالف. نمای جانبی
شکم وی با کش پای مخالف. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید