با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم مورب دست جمع با کش

شکم مورب دست جمع با کش. نمای جانبی
شکم مورب دست جمع با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید