فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ از پهلو خوابیده

شکم کرانچ از پهلو. نمای جانبی
شکم کرانچ از پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید