فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیرشکم خلبانی مورب زانو جمع

زیرشکم خلبانی مورب زانو جمع. نمای جانبی
زیرشکم خلبانی مورب زانو جمع. نمای جانبی

دیدگاهتان را بنویسید