با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم کرانچ مورب سیم کش طنابی رو به دستگاه نشسته

شکم کرانچ مورب سیم کش طنابی رو به دستگاه نشسته. نمای جانبی
شکم کرانچ مورب سیم کش طنابی رو به دستگاه نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید