فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر دست باز 45 درجه

باز کردن کمر .دست باز 45 درجه نمای جانبی
باز کردن کمر .دست باز 45 درجه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید