فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو با کش جفت ایستاده

پشت بازو با کش جفت ایستاده. نمای جانبی
پشت بازو با کش جفت ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید