فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو کیک بک با کش تک بالای سر ایستاده

پشت بازو کیک بک با کش تک بالای سر ایستاده. نمای جانبی
پشت بازو کیک بک با کش تک بالای سر ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید