فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته لاری از بالا نشسته

پشت بازو سیم کش دسته لاری از بالا نشسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته لاری از بالا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید