با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش از بالا دست روی میز

پشت بازو سیم کش از بالا دست روی میز. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش از بالا دست روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید