فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو با کش جفت خوابیده

پشت بازو با کش جفت خوابیده. نمای جانبی
پشت بازو با کش جفت خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید