فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو با کش تک خوابیده

پشت بازو با کش تک خوابیده. نمای جانبی
پشت بازو با کش تک خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید