با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو کیک بک سیم کش از پایین

پشت بازو کیک بک سیم کش از پایین. نمای جانبی
پشت بازو کیک بک سیم کش از پایین. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید