با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش بدون دسته

پشت بازو سیم کش بدون دسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید