فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش بدون دسته

پشت بازو سیم کش بدون دسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید