با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش طنابی

پشت بازو سیم کش طنابی. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش طنابی. نمای جانب قدامی

دیدگاهتان را بنویسید