با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته لاری

پشت بازو سیم کش دسته لاری. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته لاری. نمای جانب قدامی

دیدگاهتان را بنویسید