با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دست صاف

پشت بازو سیم کش دست صاف. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دست صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید