با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دسته لاری بالای سر ایستاده

پشت بازو سیم کش دسته لاری بالای سر. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دسته لاری بالای سر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید