فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش تک از بالا بدون دسته

پشت بازو سیم کش تک از بالا بدون دسته. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش تک از بالا بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید