با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش تک

پشت بازو سیم کش تک. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید