فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش طنابی از بالای سر

پشت بازو سیم کش طنابی از بالای سر. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش طنابی از بالای سر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید