با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش تک چکشی بدون دسته

جلوبازو سیم کش تک چکشی بدون دسته. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش تک چکشی بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید