فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش طنابی تک چکشی ایستاده

جلوبازو سیم کش طنابی تک چکشی ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش طنابی تک چکشی ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید