فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش لاری

جلوبازو سیم کش لاری. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش لاری. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید