فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلو بازو با کش چکشی از بالا خوابیده

جلو بازو با کش چکشی از بالا خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو با کش چکشی از بالا خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید