با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش طنابی خوابیده

جلو بازو سیم کش طنابی خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش طنابی خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید