فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو با کش جفت خم از بالا ایستاده

جلو بازو با کش جفت خم از بالا ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو با کش جفت خم از بالا ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید