فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش تک ایستاده

جلوبازو سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید