با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو دمبل جفت دست عقب میز شیب بالا خوابیده

جلوبازو دمبل جفت دست عقب میز شیب بالا خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو دمبل جفت دست عقب میز شیب بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید