فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش تک خوابیده

جلو بازو سیم کش تک خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش تک خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید