فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده

جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید