با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده

جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش از پایین خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید