فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش لاری میز شیب خوابیده

جلو بازو سیم کش لاری میز شیب خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش لاری میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید