با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش لاری دست جمع خوابیده

جلوبازو سیم کش لاری دست جمع خوابیده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش لاری دست جمع خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید